Home        Aandoeningen        Behandelingen        Tarieven        Vergoeding        Contact         
     
     
 

De behandeling van de huidtherapeut wordt in de regel door uw zorgverzekeraar gedeeltelijk of geheel vergoed. Dit gebeurt veelal vanuit de aanvullende verzekering. Tevens hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Informatie over vergoedingen van huidtherapeutische behandelingen kunt u vinden in uw polisvoorwaarden en op de website van uw zorgverzekeraar. De huidtherapeut kan u hierover ook informeren.

Soms krijgt u alleen met toestemming van de zorgverzekeraar een vergoeding. U dient over deze toestemming te beschikken voordat u aan de behandeling begint.

Het tarief voor oedeemtherapie bij chronische aandoeningen verschilt per zorgverzekeraar, maar wordt door alle verzekeraars onbeperkt vergoed. De eerste twintig oedeembehandelingen vallen onder de aanvullende verzekering. Daarna vallen de behandelingen onder de basisverzekering. Therapeutisch elastische kousen worden vanuit het basispakket vergoed.

Eigen risico
Iedere verzekerde vanaf 18 jaar heeft een wettelijk verplicht eigen risico. De eerste € 385,00 aan zorgkosten uit het basispakket dient men zelf te betalen.

Afspraak afzeggen
Kunt u een afspraak niet nakomen?  Geef dit dan tenminste 24 uur vóór de afgesproken tijd door. Bij in gebreke blijven worden de kosten doorberekend.
 

   

   
Contact
Nederlandse vereniging van huidtherapeuten
Wie is Jos van der Ploeg
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici Site development: Think Webdesign
Huidtherapie en oedeemtherapie Wijdemeren